Förskolor i Solna

Solna kommun är belägen strax norr om Stockholm och har runt 80.000 invånare. Det är Sveriges till ytan tredje minsta kommun, men här finns flera stora företag, till exempel SAS, Siemens och Skanska. Här ligger Karolinska Universitetssjukhuset och Polishögskolan, samt idrottsarenan Råsunda. Sedan valet 2014 styrs Solna kommun av de fyra borgerliga partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Denna artikel kommer främst att handla om förskolorna som finns i Solna.

Barnomsorg i Solna

Det finns tre olika alternativa former för barnomsorg inom Solna kommun:

  • Allmän barnomsorg, där man arbetar utifrån förskolans nationella läroplan. Den allmänna förskolan kan vara antingen kommunal eller privat.
  • Pedagogisk omsorg, vilket oftast sker i hemmiljö i mindre barngrupper. Även här utgår man huvudsakligen från förskolans läroplan.
  • Tvåfamiljssystem, vilket kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar, där två familjer under en begränsad period delar upp omsorgen om varandras barn mellan sig.

Förskolor i Solna

I dagsläget finns det 73 stycken förskolor i Solna, varav vissa arbetar med en särskild pedagogisk inriktning. När man som föräldrar valt ut i vilken förskola man vill placera sitt barn kan det vara en god idé att ställa sig i kö så fort som möjligt (dock tidigast från och med att barnet fått ett giltigt personnummer). Därefter får barnet börja sin förskoletid när det har fyllt ett år.