Mönsterskydd

Jobbar ni med produktutformning eller design? Har ni skapat ett mönster, ornament eller form på en produkt som ni vill skydda från plagiering? Ni kan isåfall söka om något som kallas mönsterskydd. Detta går ut på att designen skyddas i maximalt 25 år, men skyddet måste förnyas kontinuerligt var femte år. Mönstret eller dylikt måste vara nytt, när man ansöker om mönsterskyddet får det inte ha varit visat för offentlig åskådan.

Hur man går tillväga?
Innan man påbörjar processen ska man vara säker på att mönstret inte heller påminner om redan existerande verk. Det måste vara en design som är ett nytt tillskott till det som redan existerar. Ansökan internationellt lämnas in till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) i Alicante, Spanien. Detta gör man som designer eller företag bakom mönstret oftast inte själv, för att lämna in en ansökan måste man vara företrädd av ett auktoriserat ombud. Mer information finns att få på följande sida, http://bjerken.se/se/design/, där ni kan få mer information om ansökningsprocessen.

Hur man kan få hjälp med mönsterregistrering?
Man kan få omfattande hjälp av ett auktoriserat ombud. Då det kan te sig något omständigt att gå igenom processen kan det underlätta att ha hjälp av ett ombud med erfarenhet. De kan bland annat hjälpa till med utformningen av själva ansökan, man måste skapa ett bra underlag för ansökan. Ombudet kan bedöma chanserna att få mönsterskydd för den produkt man önskar ansöka för. Skulle man vilja ansöka utomlands kan de hjälpa till att anlita lokal hjälp samt sköta kommunikationen med granskningsmyndigheter.

De kan också hjälpa till att företräda och stödja vid eventuella konflikter gällande mönsterskyddet om detta skulle förekomma.